Teenusetingimused

Selle veebisaidi ("ecosnack.ee") omanik ja haldaja on MTÜ Sammud vabadusse ("MTÜ Sammud vabadusse" "meie" või "meie oma", "ecosnack.ee" "Sait"). Saiti kasutades nõustute täitma esitatud Teenusetingimusi ja kasutama Saiti vastavalt käesolevatele Teenusetingimustele, meie Privaatsuspoliitikale ja mis tahes lisatingimustele, mis võivad kehtida Saidi teatud osade või toodete ja teenuste kohta või mis on saadaval Saidi kaudu.

Juurdepääs Saidile mis tahes viisil, olenemata sellest, kas see toimub automaatselt või muul viisil, tähendab Saidi kasutamist ja teie nõusolekut nende Teenusetingimuste järgimiseks. Jätame endale õiguse neid Teenusetingimusi aeg-ajalt muuta või kehtestada saidi kasutamiseks uusi tingimusi; sellisel juhul avaldame muudetud Teenusetingimused sellel veebisaidil. Kui jätkate Saidi kasutamist pärast selliste muudatuste avaldamist, tähendab see, et te nõustute muudetud Teenusetingimustega.

Sait on ette nähtud ainult teie isiklikuks ja mittekaubanduslikuks kasutamiseks. Te ei tohi kasutada Saiti ega sellel Saidil saadaolevaid materjale viisil, mis rikub meie õigusi või milleks me ei ole volitusi andnud. Me võime kogu Saidi ulatuses edastada linke ja viiteid kolmandate isikute poolt hallatavatele veebisaitidele. Meie linkimine selliste kolmandate isikute saitidele ei tähenda nende saitide või nende kaudu pakutava teabe, toodete või teenuste toetamist või sponsorlust. Lisaks sellele ei halda ega kontrolli me ühelgi moel mingit teavet, tooteid ega teenuseid, mida kolmandad isikud võivad pakkuda meie Saidil, meie Saidi kaudu või meie poolt meie Saidile lingitud muudel veebisaitidel.

Saidil olev või selle kaudu edastatav teave ja mis tahes kolmandate isikute saitidel olev teave esitatakse "sellisena, nagu see on" ja ilma igasuguste otseste või kaudsete garantiideta, kaasa arvatud, kuid mitte ainult, kaudsed garantiid turustuskvaliteedi ja konkreetseks otstarbeks sobivuse kohta. Me ei garanteeri, et nendel saitidel või nende funktsioonides ei esine katkestusi või defekte, et vead parandatakse või et selliste saitide mis tahes osa või serverid, mis need kättesaadavaks teevad, ei sisalda viirusi ega muid kahjulikke komponente. Me ei anna mingeid garantiisid ega lubadusi selliste saitide kasutuse või saitidel olevat materjalide osas; samuti ei vastuta me kolmandate isikute saitidel esinevate materjalide õigsuse, täpsuse, ajakohasuse, usaldusväärsuse jms eest.

Me ei vastuta mingil tingimusel – kaasa arvatud, kuid mitte ainult – ühegi saidi hooletust kasutamisest tuleneva mis tahes otsese, kaudse, juhusliku või erilise kahju eest ega suutmatuse eest saiti kasutada. Kui te ei ole rahul saidi, saidil olevate materjalide, toodete või teenustega või saidi mis tahes tingimustega, on teie ainus ja eksklusiivne abinõu saidi ning toodete, teenuste ja/või materjalide kasutamise lõpetamine.