Privaatsuspoliitika

MTÜ Sammud vabadusse mõistab, et teie privaatsus on teie jaoks oluline. Oleme oma kohustuseks võtnud teie isikut tuvastava teabe privaatsuse kaitsmise, kui kasutate seda veebisaiti. Käesolev Privaatsuspoliitika selgitab teile, kuidas me kaitseme ja kasutame informatsiooni, mida oleme teilt kogunud. Seda veebisaiti kasutades nõustute selle Privaatsuspoliitika uusimas versioonis kirjeldatud tingimustega. Samuti peaksite lugema meie Kasutustingimusi, et mõista selle veebisaidi kasutamise üldreegleid ja kõiki lisatingimusi, mis võivad kehtida, kui pääsete ligi teatud kindlatele teenustele või materjalidele selle veebisid teatud aladel. ."Meie," "meie oma" tähenduseks on "Sammud vabadusse". "Teie," "teie oma," "külastaja" või "kasutaja" tähendab individuaalset juurdepääsu sellele saidile.

Isiklik ja mitteisiklik teave

Meie Privaatsuspoliitika määrab kindlaks, kuidas me käsitleme teie isiklikku ja mitteisiklikku teavet.

Mis on mitteisiklik teave ja kuidas seda kogutakse ning kasutatakse

Mitteisiklik teave on teave, mille järgi ei saa teie isikut tuvastada. Kui külastate seda veebisaiti, et lugeda teavet, näiteks teavet mõne meie teenuse kohta, võime koguda teie arvuti veebiveebilehitsejast teie kohta teatud mitteisiklikku teavet. Kuna mitteisiklik teave ei saa teid tuvastada ega olla teiega ühelgi viisil seotud, ei ole mitte-isikliku teabe kasutamise või jagamise viisidel mitte mingeid piiranguid.

Mis on isiklik teave ning kuidas seda kogutakse?

Isiklik teave on teave, mis tuvastab teid üksikisikuna nagu näiteks teie nimi, postiaadress, e-posti aadress, telefoninumber. Me võime koguda teie isikuandmeid mitmel erineval viisil: kui te esitate tellimuse, kui sooritate meile ülekannet (kui maksate tehtud tellimuse eest).

Küpsised

Me ei kogu küpsiseid

Kuidas me kasutame isiklikke andmeid

Me võime säilitada ja kasutada isikliku informatsiooni, mida oleme kogunud teie käest või teie kohta, selleks, et pakkuda teile juurdepääsu sellele veebilehele või muudele toodetele ja teenustele, teie küsimustele vastamiseks, ostetud toodete/teenuste eest arve esitamiseks ning jätkuva teeninduse ja toe pakkumiseks, teiega ühenduse võtmiseks teabe osas, mis võib teile huvi pakkuda, sealhulgas teabe esitamine meie toodete ja teenuste kohta, või tagasiside küsimiseks meie toodete kohta, arvestuse pidamiseks ja analüüsimiseks ning programmide, toodete, teenuste ja sisu uurimiseks, arendamiseks ja täiustamiseks. Lõpuks võime kasutada teie isikuandmeid oma õiguste või vara kaitsmiseks või kellegi tervise, ohutuse või heaolu kaitsmiseks ning seaduste või eeskirjade, kohtumääruste või muude õigustoimingute järgimiseks.

Isiklike andmete jagamine

Me ei jaga teie veebisaidilt kogutud isikuandmeid sõltumatu kolmanda isikuga ilma teie loata, välja arvatud juhul, kui käesolevas Privaatsuspoliitikas on sätestatud teisiti. Tavalise äritegevuse käigus võime jagada isiklikke andmeid ettevõtetega, kelle me palkame oma nimel teenuste või funktsioonide täitmiseks (näiteks raamatupidaja). Kõigil juhtudel, mil me jagame teie isikuandmeid kolmanda isikuga eesmärgil pakkuda meile teenust, ei volita me neid teie andmete säilitamiseks, avalikustamiseks ega kasutamiseks, välja arvatud juhul, kui eesmärgiks on meile meie poolt soovitud teenuste pakkumine. Me ei müü, vaheta ega avalda teie isikuandmeid. Me võime avalikustada teie isikuandmeid kolmandatele isikutele, kui leiame, et avaldamine on vajalik meie õiguste või vara kaitsmiseks, kellegi tervise, ohutuse või heaolu kaitsmiseks või seaduse või määruse, kohtumääruse või muude õigustoimingute järgimiseks.

Kuidas turvatakse isikuandmeid

Oleme rakendanud üldtunnustatud tehnoloogia ja tegevuse ohutusstandardeid, et kaitsta isikut tuvastavat teavet andmete kadumise, väärkasutuse, muutmise või hävitamise eest. Ainult volitatud töötajatel ja kolmandatest isikutest müüjatel on juurdepääs teie isikuandmetele ning need töötajad ja müüjad on kohustatud käsitlema neid andmeid konfidentsiaalsetena. Vaatamata nendele ettevaatusabinõudele ei saa me siiski garanteerida, et volitamata isikud ei pääse ligi teie isikuandmetele.

Lingid

See Sait sisaldab linke teistele saitidele, mis pakuvad meie arvamuse järgi huvipakkuvat teavet. Me ei vastuta selliste veebisaitide privaatsustavade ega sisu eest.

Laste privaatsus

Me ei kogu tahtlikult alla 13 -aastastelt lastelt isiklikku teavet (nt lapse nime või e -posti aadressi). Kui te usute, et oleme kogunud alla 13 -aastase lapse isikuandmeid, võtke palun meiega ühendust.

Muudatused

Jätame endale õiguse käesoleva Privaatsuspoliitika sisu igal ajal muuta. Kõik muudatused selles Privaatsuspoliitikas on loetletud selles jaotises ja kui tegemist on oluliste muudatustega, lisatakse teatud kindlaks ajaks veebisaidi kodulehele vastav teade.